نویسنده: حسن علیشیری

در رثای افشین یداللهی

حسن علیشیری

ترانه: چرا آموزش! چرا کار تئوریک؟

حسن علیشیری