کنسرت: آذر 97

کنسرت حامد همایون | ۲۸ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت ماکان بند | ۲۴ و ۲۵ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت پازل بند | ۲۱ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت محمد علیزاده | ۲ و ۳ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت مهدی یراحی | ۱ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی | ۷ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت سیمین غانم | ۱ و ۲ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه