کنسرت: برج میلاد

کنسرت ماکان بند | ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت مهدی جهانی | ۲۱ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت حجت اشرف زاده | ۲۴ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت حامد همایون | ۱۷ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت هوروش بند | ۹ و ۱۰ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت بمرانی | ۱۱ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت مازیار فلاحی | ۱۳ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت داماهی | ۱۲ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی | ۱۴ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت رضا صادقی | ۸ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت رضا یزدانی | ۲ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه