کنسرت: تهران

کنسرت محمدرضا گلزار | ۲۹ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت ماکان بند | ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت حامد همایون | ۳ و ۴ دی ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت بابک جهانبخش | ۲۶ و ۲۷ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت شیلر | ۲۰ الی ۲۴ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت فرزاد فرزین | ۱ و ۲ دی ماه ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت مهدی جهانی | ۲۱ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت حجت اشرف زاده | ۲۴ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه

کنسرت حامد همایون | ۱۷ آذر ۱۳۹۶

امیر فرزانه