کنسرت: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت امید حاجیلی | ۱۶ دی ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت ماکان بند | ۲۴ و ۲۵ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت امیرعباس گلاب | ۱۸ دی ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت پازل بند | ۲۱ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت محمد علیزاده | ۲ و ۳ آذر ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت اشوان | ۳ شهریور ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت ماکان بند | ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت مسیح و آرش | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

امیر فرزانه