کنسرت: سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر

کنسرت مسیح و آرش | ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت گروه سون | ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت شهاب مظفری | ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

امیر فرزانه

کنسرت بهنام بانی | ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

امیر فرزانه