اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای | ۳ الی ۹ بهمن ۱۳۹۷

اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان در تالار وحدت خلاصه داستان: اواخر قرن دوم، ادیب و سراینده‌ای بزرگ به نام حسین منصور حلاج مبارزه‌ای ملی و ایدیولوژیک و عارفانه را علیه خرافه ها و تندروی‌ها و فساد و نابرابری‌ها آغاز می‌کند که با خشم صوفیان و خلفای آن زمان بغداد دستگیر و هشت

ادامه