کنسرت ها

مرکز همایش‌های برج میلاد تهران

مرکز همایش های برج میلاد

سالن همایش ایرانیان

گروه هوروش

کنسرت گروه هوروش | ۲۶ الی ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

آغاز فروش بلیت: روز چهارشنبه ١ شهریور، ساعت ١۴:٠٠

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

سالن همایش ایرانیان

کنسرت مهدی جهانی | ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

آغاز فروش بلیت: از روز دوشنبه ۶ مرداد، ساعت ١۴:٠٠

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران