کنسرت ها

اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای | ۳ الی ۹ بهمن ۱۳۹۷

اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان در تالار وحدت خلاصه داستان: اواخر قرن دوم، ادیب و سراینده‌ای بزرگ به نام حسین منصور حلاج مبارزه‌ای ملی و ایدیولوژیک و عارفانه را علیه خرافه ها و تندروی‌ها و فساد و نابرابری‌ها آغاز می‌کند که با خشم صوفیان و خلفای آن زمان بغداد دستگیر و هشت

تالار وحدت

مرکز همایش های برج میلاد

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

مرکز همایش های برج میلاد

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

مرکز همایش های برج میلاد