گالری: نشست خبری

نشست خبری فستیوال شب های جنوب

نیلوفر اسدی

نشست خبری کنسرت گروه شیلر

نیلوفر اسدی

نشست خبری کنسرت حسین زمان

نیلوفر اسدی

مراسم رونمایی از آلبوم ئای دل

امیر فرزانه

گفتگو با گروه نوشه در رسانه نوا

امیر فرزانه

مراسم رونمایی آلبوم سودای ناتمام

امیر فرزانه

نشست خبری امین غفاری

امیر فرزانه

نشست خبری پروژه هفت پیکر

امیر فرزانه