گالری: نشست خبری

نشست خبری شهاب صادقی

امیر فرزانه

نشست خبری فستیوال موسیقی و آزادی

امیر فرزانه

نشست خبری آرش فولادوند

امیر فرزانه

مراسم رونمایی از آلبوم ایران من

امیر فرزانه

نشست خبری شهرام شکوهی

امیر فرزانه

نشست خبری شیلر

امیر فرزانه

نشست خبری کنسرت مانی رهنما

امیر فرزانه