گالری: تمرین

تمرین کنسرت گروه رادیو

نیلوفر اسدی

تمرین کنسرت امیراشکان غلامی

امیر فرزانه

تمرین کنسرت گروه تال

امیر فرزانه

تمرین کنسرت بهنام بانی

امیر فرزانه

تمرین کنسرت وحید تاج و حمید متبسم

امیر فرزانه

تمرین ارکستر دف نوازان جم

امیر فرزانه

تمرین گروه ئاسو

امیر فرزانه