گالری: آذر 96

کنسرت رضا یزدانی

امیر فرزانه

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

امیر فرزانه

کنسرت محمدرضا گلزار

امیر فرزانه

کنسرت ارکستر سازهای بادی تهران

امیر فرزانه

کنسرت شیلر

امیر فرزانه

کنسرت بابک جهانبخش

امیر فرزانه

کنسرت حجت اشرف زاده

امیر فرزانه

کنسرت سیروان خسروی

امیر فرزانه

کنسرت مهدی جهانی

امیر فرزانه

کنسرت گروه شیلر

امیر فرزانه