گالری: اردیبهشت 97

کنسرت آریاس جوان – سنندج

امیر فرزانه

کنسرت علی زندوکیلی

امیر فرزانه

نشست ترانه و آواز

امیر فرزانه

کنسرت محسن یگانه

امیر فرزانه

کنسرت حمید هیراد – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت عاشقانه های پاپ

امیر فرزانه

کنسرت گروه لیان

امیر فرزانه

کنسرت محمد علیزاده

امیر فرزانه