گالری: اصفهان

کنسرت گروه ژولیاک

امیر فرزانه

کنسرت احسان خواجه امیری – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت بهنام بانی – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت گروه راز – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت آواز پارسی – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت فرزاد فرزین – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت مهدی یراحی – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت رضا صادقی – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت محسن یگانه – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت محمد اصفهانی – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت امید حاجیلی – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت محمد علیزاده – اصفهان

امیر فرزانه