گالری: امین قباد

هزار صدا

امیر فرزانه

اختتامیه جشنواره شعر پزشکی

امیر فرزانه

پنجمین نشست ترانه – آواز

امیر فرزانه

کانون ادبی زمستان

امیر فرزانه