گالری: تالار وزارت کشور

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

امیر فرزانه

کنسرت شیلر

امیر فرزانه

کنسرت گروه شیلر

امیر فرزانه

کنسرت حامد همایون

امیر فرزانه

کنسرت احسان خواجه امیری و ایرج

امیر فرزانه

کنسرت گروه چارتار

امیر فرزانه