گالری: داریوش تقی پور

نشست تخصصی ترانه و آواز

امیر فرزانه