گالری: دی 96

کنسرت علی قمصری – اردبیل

امیر فرزانه

کنسرت بهنام بانی – ساری

امیر فرزانه

کنسرت هوروش بند – خرم آباد

امیر فرزانه

جلسه آواز و ترانه

امیر فرزانه

رسیتال پیانو آ کی کورودا

امیر فرزانه

کنسرت کماکان

امیر فرزانه

کنسرت همنوازان دلگشا

امیر فرزانه

کنسرت فرانچسکو کفیسو

امیر فرزانه

دونوازی پریچهر خواجه و بهنام معصومی

امیر فرزانه

کنسرت بمرانی

امیر فرزانه