گالری: دی 97

کنسرت هوروش بند

امیر فرزانه

کنسرت امین غفاری

امیر فرزانه

کنسرت علی قمصری

امیر فرزانه

کنسرت میثم ابراهیمی

امیر فرزانه

نشست خبری امین غفاری

امیر فرزانه

کنسرت محمد علیزاده

امیر فرزانه

کنسرت مانی رهنما و رضا تاجبخش

امیر فرزانه

کنسرت محمدرضا گلزار – سنندج

امیر فرزانه

کنسرت بمرانی

امیر فرزانه

کنسرت یادبود ناصر چشم آذر

امیر فرزانه

نشست خبری پروژه هفت پیکر

امیر فرزانه

کنسرت احسان خواجه امیری

امیر فرزانه