گالری: رضا تاجبخش

کنسرت عاشقانه های پاپ

امیر فرزانه

نشست تخصصی ترانه و آواز

امیر فرزانه

کانون ادبی زمستان

امیر فرزانه