گالری: سالن رودکی

کنسرت همنوازان دلگشا

امیر فرزانه

کنسرت لوکا چیارلا

امیر فرزانه

کنسرت ارکستر صدا و سیما

امیر فرزانه

کنسرت خنیاگران شش اقلیم

امیر فرزانه

کنسرت برگزیده جشنواره جوان

امیر فرزانه

کنسرت گروه امیر جاهد

امیر فرزانه

کنسرت کر فلوت تهران

امیر فرزانه

کنسرت ارکستر نیلپر

امیر فرزانه

کنسرت امید حاجیلی – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت بهنام بانی – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت محسن یگانه – اصفهان

امیر فرزانه