گالری: عادل نادری

مراسم رونمایی از آلبوم ئای دل

امیر فرزانه