گالری: عکس رونمایی آلبوم درهم

رونمایی از آلبوم «درهم» رضا یزدانی

امیر فرزانه