گالری: عکس رونمایی آلبوم محمد خلج

مراسم رونمایی از آلبوم محمد خلج

امیر فرزانه