گالری: عکس های کنسرت شهرداد روحانی

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

امیر فرزانه