گالری: عکس کنسرت

کنسرت رضا صادقی – آبادان

امیر فرزانه

کنسرت محمد علیزاده – اصفهان

امیر فرزانه

کنسرت احسان خواجه امیری

امیر فرزانه

کنسرت بابک جهانبخش – بندرعباس

امیر فرزانه

کنسرت گروه دنگ شو

امیر فرزانه

کنسرت فواد پیشوا – سنندج

امیر فرزانه