گالری: مجید درخشانی

مراسم رونمایی از آلبوم سپیدار

امیر فرزانه