گالری: مراسم تشییع

مراسم تشییع پیتر سلیمانی پور

امیر فرزانه

تشییع پیکر دکتر علی داودیان

امیر فرزانه

مراسم تشییع حامد هاکان

امیر فرزانه

تشییع پیکر نادر گلچین

امیر فرزانه

تشییع پیکر ناصر فرهودی

امیر فرزانه

مراسم تشییع محمود جهان

امیر فرزانه

تشییع پیکر دکتر افشین یداللهی

امیر فرزانه