گالری: مراسم تولد استاد ایرج

جشن زادروز ۸۵ سالگی ایرج

امیر فرزانه