گالری: منوچهر صهبایی

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

نیلوفر اسدی