گالری: نشست خبری موسیقی متن فیلم سینمایی پیشونی سفید