گالری: هوشنگ ابتهاج

مراسم رونمایی از آلبوم سپیدار

امیر فرزانه