گالری: کنسرت تبریز

کنسرت محمدرضا گلزار – تبریز

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا قربانی – تبریز

امیر فرزانه

کنسرت مهدی یراحی – تبریز

امیر فرزانه

کنسرت بابک جهانبخش – تبریز

امیر فرزانه

کنسرت زانیار خسروی – تبریز

امیر فرزانه

کنسرت بنیامین بهادری – تبریز

امیر فرزانه

کنسرت سالار عقیلی – تبریز

امیر فرزانه