گالری: کنسرت خرم آباد

کنسرت هوروش بند – خرم آباد

امیر فرزانه

کنسرت پازل بند – خرم آباد

امیر فرزانه

کنسرت حمید هیراد – خرم آباد

امیر فرزانه

کنسرت محسن یگانه – خرم آباد

امیر فرزانه