گالری: کنسرت کرمانشاه

کنسرت علیرضا طلیسچی کرمانشاه

امیر فرزانه

کنسرت اشوان – کرمانشاه

امیر فرزانه

کنسرت محمدرضا گلزار – کرمانشاه

امیر فرزانه

کنسرت مسیح و آرش – کرمانشاه

امیر فرزانه

کنسرت بهنام بانی – کرمانشاه

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی – کرمانشاه

امیر فرزانه

کنسرت شهرام و حافظ ناظری – کرمانشاه

امیر فرزانه

کنسرت همایون شجریان – کرمانشاه

امیر فرزانه