گالری: یاسر داودیان

مراسم ترحیم دکتر علی داودیان

امیر فرزانه

تشییع پیکر دکتر علی داودیان

امیر فرزانه