دانلود آهنگ آفرینش از محمد معتمدی

آفرینش

محمد معتمدی
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ آفرینش از محمد معتمدی آفرینش محمد معتمدی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ آفرینش از محمد معتمدی متن آهنگ آفرینش از محمد معتمدی دانلود موزیک جدید محمد معتمدی به نام آفریتش پخش آنلاین آهنگ آفرینش محمد معتمدی

متن آهنگ آفرینش از محمد معتمدی

دانلود آهنگ آفرینش از محمد معتمدی

آخر که خواست از او ما را بیافریند
آدم بیافریند حوا بیافریند
خود آفرید و خود نیز
بر خویش آفرین گفت
میخواست هر چه خوبیست یکجا بیافریند
خود آفرید و آنگاه از خویش راند ما را
تا بلکه بر زمین هم غوغا بیافریند
از خویش راند ما را آنگاه خواند از نو
خوش داشت آدمی را شیدا بیافریند شیدا بیافریند

دانلود آهنگ آفرینش از محمد معتمدی

خوش داشت آدمی را ویلان کوه و صحرا
یا در شلوغی شهر تنها بیافریند تنها بیافریند
غوغا شدیم غوغا شیدا شدیم شیدا
تنها شدیم تنها ها تا بیافریند ها تا بیافریند
غوغا شدیم غوغا شیدا شدیم شیدا
تنها شدیم تنها ها تا بیافریند ها تا بیافریند
باری چنان که پیداست میخواست بی کم کاست
مجنون بیافریند لیلا بیافریند

دانلود آهنگ آفرینش از محمد معتمدی

موزیک‌های برتر