دانلود آهنگ آوازه خوان از چارتار

آوازه خوان

گروه چارتار
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ آوازه خوان از چارتار آوازه خوان گروه چارتار --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ آوازه خوان از چارتار متن آهنگ آوازه خوان از چارتار پخش آنلاین آهنگ آوازه خوان از گروه چارتار دانلود موزیک جدید

متن آهنگ آوازه خوان از گروه چارتار

دانلود آهنگ آوازه خوان از چارتار

رهایی تا پَر کشیدن ، جز پیوندت ندارم
من رویایی رها تر ، از لبخندت ندارم
تا کِی قفس و غم و دلسردی
منو عادت شبگردی ، تو بگو
آوازه خوانی را ، این سعیِ فانی را
در کوچه ات هر شب برپا کردم
شاید فقط شاید ، قلبت به رحم آید
اما چه بی مرحم برمیگردم
به سمتِ دردم

دانلود آهنگ آوازه خوان از چارتار

این شعرِ بی سر با ماهِ من از شب
حرفی نزن ، در گوشِ او نگو
باری دگر تر شد چشمانِ من
آوازه خوانی را ، این سعیِ فانی را
در کوچه ات هر شب برپا کردم
شاید فقط شاید ، قلبت به رحم آید
اما چه بی مرحم برمیگردم
به سمتِ دردم

دانلود آهنگ آوازه خوان از چارتار

موزیک‌های برتر

دانلود آهنگ آوازه خوان از چارتار
آوازه خوان
گروه چارتار
--:--
--:--