دانلود آهنگ ایران از حمید سبزیان
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ ایران از حمید سبزیان ایران حمید سبزیان --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ ایران از حمید سبزیان دانلود موزیک ایران از حمید سبزیان متن آهنگ ایران از حمید سبزیان دانلود آهنگ حمید سبزیان ایران

متن آهنگ ایران از حمید سبزیان

دانلود آهنگ ایران از حمید سبزیان

ایران‌هنگام کار است برخیز و ببین‌ایران
بختت در انتظار است از پا منشین‌ایران

از جور فراوان هر گوشه شوری بپاست
خون ها شده پامال آزادیش خون بهاست

خدا ز درد و غم رهاند مارا
خدا به کام دل رساند ما را

دور جهان نگر که چه با ما خواهد کرد
حب وطن نگر که چه غوغا خواهد کرد

دانلود آهنگ ایران از حمید سبزیان

آه چه محنت ها که کشیدی ایران
آه به کام دل نرسیدی ایران
جز غم ندیدی ایران

خدا ز درد و غم رهاند مارا
خدا به کام دل رساند ما را

تا کی به دل جوانی نکنم به عادت پیران
جامی بده به یاد وطنم سلامت ایران
ایران
تا ز دل برکشم نعره ی آزادی

خدا ز درد و غم رهاند مارا
خدا به کام دل رساند ما را

دانلود آهنگ ایران از حمید سبزیان

موزیک‌های برتر