دانلود آهنگ تا صبح تموم میشیم از کامران تفتی

تا صبح تموم میشیم

کامران تفتی
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ تا صبح تموم میشیم از کامران تفتی تا صبح تموم میشیم کامران تفتی --:--

متن آهنگ تا صبح تموم میشیم از کامران تفتی

دانلود آهنگ تا صبح تموم میشیم از کامران تفتی

رختا و درختامون تا صبح تموم میشه
آیینه ها تختامون تا صبح تموم میشه
تنهایی تنهامون تا صبح تموم میشه
دلتنگی بی جامون تا صبح تموم میشه
این پیرهنو شالی که بوی تورو میده
قلب رو درختی که از تنهایی گندیده
آیینه ی بد تصویر تختای جدا از هم
دلتنگی بی مورد این فاصله ی مبهم
تنهایی پیش هم
هرچی که نداریمو هر آنچه که داریمو
این حوصله ی تنگو روزای پر از جنگو
رختا و درختا رو تنهایی تنهارو
آیینه ها تختارو دلتنگی بی جارو
یکجا تو همین خونه باهمدیگه سوزوندیم
بی حرف بدون عشق ما زنده نمیموندیم
یکجا تو همین خونه باهمدیگه سوزوندیم
بی حرف بدون عشق ما زنده نمیموندیم

دانلود آهنگ تا صبح تموم میشیم از کامران تفتی

هرچی که نداریمو هر آنچه که داریمو
این حوصله ی تنگو روزای پر از جنگو
رختا و درختا رو تنهایی تنهارو
آیینه ها تختارو دلتنگی بی جارو
یکجا تو همین خونه باهمدیگه سوزوندیم
بی حرف بدون عشق ما زنده نمیموندیم
ما حافظه ی تلخ ویرانی و تشویشیم
تقویمو معلق کن تا صبح تموم میشیم
تا صبح تموم میشیم
تا صبح تموم میشیم
تا صبح تموم میشیم
تا صبح تموم میشیم

دانلود آهنگ تا صبح تموم میشیم از کامران تفتی

موزیک‌های برتر

دانلود آهنگ تا صبح تموم میشیم از کامران تفتی
تا صبح تموم میشیم
کامران تفتی
--:--
--:--