دانلود آهنگ تو چه مردی از رهام راد

تو چه مردی

رهام راد
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ تو چه مردی از رهام راد تو چه مردی رهام راد --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ تو چه مردی از رهام راد دانلود موزیک تو چه مردی از رهام راد متن آهنگ تو چه مردی از رهام راد دانلود آهنگ رهام راد تو چه مردی

متن آهنگ تو چه مردی از رهام راد

دانلود آهنگ تو چه مردی از رهام راد

ای تو چه مردی سرت به چی گرمه که برنمیگردی
نذاشتی حرفی خوب پیچیدی رفتی
اینجوریشو ندیده بودم از آدمها بریده بودم
با این وجود که پا گذاشتی روی مودم شدی وجودم
بگو برای چی میخواستی جدا باشی
میخواستی کنار من نباشی با کی تو آخه کجا باشی
دیوونه تنهام گذاشتی هی ببینی به تنت آلوده ام عاشق شدم یا نه
دیوونه چی شد که یهو شوخیت گرفت اینجوری با من
از عشق تو سیرم دیوونه میرم، میرم که انتقاممو ازت نگیرم

دانلود آهنگ تو چه مردی از رهام راد

حیف که بهم شک کردی میگفتی خدات منم فرق کردی
مثلا رفتی که زود برگردی هم به من هم به خودت بد کردی
حیف دلتو به حرف اون بند کردی شهرو خبر کردی
لباسهاتون با هم ست کردین به هم عادت کردین که منو دک کردین
اینجوریشو ندیده بودم از آدمها بریده بودم
با این وجود که پا گذاشتی روی مودم شدی وجودم
بگو برای چی میخواستی جدا باشی
میخواستی کنار من نباشی با کی تو آخه کجا باشی
دیوونه تنهام گذاشتی هی ببینی به تنت آلوده ام عاشق شدم یا نه
دیوونه چی شد که یهو شوخیت گرفت اینجوری با من
از عشق تو سیرم دیوونه میرم، میرم که انتقاممو ازت نگیرم

دانلود آهنگ تو چه مردی از رهام راد

موزیک‌های برتر