دانلود آهنگ ساز نوروزی از آرش قاسمی

ساز نوروزی

آرش قاسمی
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ ساز نوروزی از آرش قاسمی ساز نوروزی آرش قاسمی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ ساز نوروزی از آرش قاسمی دانلود موزیک ساز نوروزی از آرش قاسمی دانلود آهنگ آرش قاسمی ساز نوروزی از آرش قاسمی آهنگ بی کلام آرش قاسمی

متن آهنگ ساز نوروزی از آرش قاسمی

دانلود آهنگ ساز نوروزی از آرش قاسمی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آ به گلزار آ که از بلبل غزل گفتن بیاموزی
سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

دانلود آهنگ ساز نوروزی از آرش قاسمی

می‌ای دارم می‌ای دارم چو جان صافی و صوفی
چو جان صافی و صوفی میکنند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی
می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی

دانلود آهنگ ساز نوروزی از آرش قاسمی

موزیک‌های برتر