1 فرشاد فارسیان --:--

متن آهنگ از فرشاد فارسیان

روبه رویم بنشین/حال من را تو ببین/این دل آشوبست بعد از این

چون یه برگی دست باد/هر چه گویم باداباد/خسته ام از این روزگار

چه خسته ام/شکسته ام در میان طوفان نشسته ام

چه خسته ام/شکسته ام در میان طوفان نشسته ام

بیا عشقم/بیا برگرد که بی چشمات نمیشه سرکرد

بیا برگرد از این طوفان/نجاتم ده نشم ویران

موزیک‌های برتر