دانلود موزیک لحن باران از مجتبی اصغرنسب

لحن باران

مجتبی اصغرنسب
--:--
--:--
1 دانلود موزیک لحن باران از مجتبی اصغرنسب لحن باران مجتبی اصغرنسب --:--

جزئیات موزیک

دانلود موزیک لحن باران از مجتبی اصغرنسب متن آهنگ لحن باران از مجتبی اصغرنسب دانلود موزیک لحن باران از مجتبی اصغرنسب دانلود آهنگ مجتبی اصغرنسب لحن باران

متن آهنگ لحن باران از مجتبی اصغرنسب

دانلود آهنگ لحن باران از مجتبی اصغرنسب

تو از هر پرستو پرستوتری
تویی لحن باران همیشه تری
تو را صد بهار آرزو میکنم
تو را ای فرشته تو را ای پری
تو حس صمیمانه بودنی
که در نبض رگهای من میزنی
تو با موج عشق و جنون آمدی
تو از جنس دلشوره های منی
تو از جنس دلشوره های منی
تو با موج عشق و جنون آمدی
تو از جنس دلشوره های منی
تو از جنس دلشوره های منی
اگر اتفاقی اگر ساده ای
تو از ذهن آیینه افتاده ای

دانلود آهنگ لحن باران از مجتبی اصغرنسب

تو را باد و باران به اینجا کشاند
تو آن دختر آسمان زاده ای
نگاه تو رنگ عسل میشود
صمیمانه در عشق حل میشود
در این لحظه هایی که تلخ است و تلخ
به شیرینی صد غزل میشود
به شیرینی صد غزل میشود
در این لحظه هایی که تلخ است و تلخ
به شیرینی صد غزل میشود
به شیرینی صد غزل میشود
در این لحظه هایی که تلخ است و تلخ
به شیرینی صد غزل میشود
به شیرینی صد غزل میشود

دانلود آهنگ لحن باران از مجتبی اصغرنسب

موزیک‌های برتر

دانلود موزیک لحن باران از مجتبی اصغرنسب
لحن باران
مجتبی اصغرنسب
--:--
--:--