دانلود آهنگ ماه از مجتبی دل زنده
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ ماه از مجتبی دل زنده ماه مجتبی دل زنده --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ ماه از مجتبی دل زنده دانلود موزیک ماه از مجتبی دل زنده متن آهنگ ماه از مجتبی دل زنده دانلود مجتبی دل زنده آهنگ ماه

متن آهنگ ماه از مجتبی دل زنده

دانلود آهنگ ماه از مجتبی دل زنده

شبی در خواب دیدم بازگشتی دوباره در کنار من نشستی

به یاد خاطرات نوجوانی دلی عاشق پی عشقی نهانی

دوباره دست در دستم نهادی و غمها را به دست باد دادی

چو کردی با دل من مهربانی گمان کردم که ماه آسمانی

شبی خوش بود و میعادی دوباره شب مهتابی و رقص ستاره

شبی خوش بود و میعادی دوباره شب مهتابی و رقص ستاره

چو خود را من کنار تو کشاندم دو دست خود به دستانت رساندم

همان لحظه ز خواب خوش پریدم تو را دیگر کنار خود ندیدم

به خود گفتم که ماه اسمانها حسادت کرد بر این دلبر ما

دانلود آهنگ ماه از مجتبی دل زنده

ز دست من ربود امید من را که خود باشد همیشه ماه تنها

که خود باشد همیشه ماه تنها که خود باشد همیشه ماه تنها

که خود باشد همیشه ماه تنها

شبی خوش بود و میعادی دوباره شب مهتابی و رقص ستاره

چو خود را من کنار تو کشاندم دو دست خود به دستانت رساندم

همان لحظه ز خواب خوش پریدم تو را دیگر کنار خود ندیدم

به خود گفتم که ماه اسمانها حسادت کرد بر این دلبر ما

ز دست من ربود امید من را که خود باشد همیشه ماه تنها

که خود باشد همیشه ماه تنها که خود باشد همیشه ماه تنها

که خود باشد همیشه ماه تنها

دانلود آهنگ ماه از مجتبی دل زنده

موزیک‌های برتر