دانلود آهنگ مرا به خانه ام ببر از امیرحسین شورچه

مرا به خانمه ام ببر

امیرحسین شورچه
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ مرا به خانه ام ببر از امیرحسین شورچه مرا به خانمه ام ببر امیرحسین شورچه --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ مرا به خانه ام ببر از امیرحسین شورچه متن آهنگ مرا به خانه ام ببر از امیرحسین شورچه دانلود موزیک جدید امیر حسین شورچه

متن آهنگ مرا به خانمه ام ببر از امیرحسین شورچه

دانلود آهنگ مرا به خانه ام ببر از امیرحسین شورچه

دشت محصور جاده ها شد
وقتی از رهایی خواندم
به غربت خویش پی بردم و
رو به انزوا راندم
جاده هم محصور سرنوشت بود
راهش از راه ما جدا
همیشه به سمت غیر می چرخید
گاهی هم به سمت ما
آه ای باد در گذر
مرا به خانه ام ببر
تابستان طولانی را میان دستان پدر
پشت پیکان قدیمی که نماندش هیچ اثر
روی صندلی روزها خاطرات هم گذشت
مادر ولی پیش از همه می دانست این سرگذشت
آه ای شب رو به سحر
مرا به خانه ام ببر

دانلود آهنگ مرا به خانه ام ببر از امیرحسین شورچه

من ماندم و آوازهام توی کافه های تنگ
در جست و جوی بیشتر بودم میان نام و ننگ
پس راهی زدم به خویشتن آن هم به شب رسید
آسمان هم بار امانت نتوانست کشید
قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند
قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند
آه ای ترانه ی بی ثمر
مرا به خانه ام ببر
دشت محصور جاده ها شد
وقتی از رهایی خواندم
به غربت خویش پی بردم و
رو به انزوا راندم
جاده هم محصور سرنوشت بود
راهش از راه ما جدا
همیشه به سمت غیر می چرخید
گاهی هم به سمت ما
آه ای باد در گذر
مرا به خانه ام ببر
آه ای شب رو به سحر
مرا به خانه ام ببر
آه ای ترانه ی بی ثمر
مرا به خانه ام
تو ببر

دانلود آهنگ مرا به خانه ام ببر از امیرحسین شورچه

موزیک‌های برتر

دانلود آهنگ مرا به خانه ام ببر از امیرحسین شورچه
مرا به خانمه ام ببر
امیرحسین شورچه
--:--
--:--