دانلود آهنگ ناب از علی پهلوان
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ ناب از علی پهلوان ناب علی پهلوان --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ ناب از علی پهلوان موزیک علی پهلوان به نام ناب تکست ناب از علی پهلوان شعر آهنگ ناب از علی پهلوان دانلود اهنگ علی پهلوان ناب دانلود ناب علی پهلوان

متن آهنگ ناب از علی پهلوان

دانلود آهنگ ناب از علی پهلوان

مثله کنجی و دمنوشی با عطر خوب مثله سوسوی نوری و نجوای چوب
مثله با تو نگاه مثله با تو سخن مثله تو , چشم من

مثله یک قاب عکس سمته یک خاطره مثله رقص قلم خلق یک منظره
مثله شوقه سفر مثله راهی شدن مثله تو , چشم من

مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب , مثله توست هر آنچه ناب

مثله نقشی سپید روی طرحی کبود مثله ترسیم رویایی با تار و پود
مثله آوازی نو مثله شعری کهن مثله تو برای من

مثله آغوش پایان دلواپسی مثله لبخند وقتی که از راه میرسی
مثله دلدادگی مثله جان مثله تن مثله تو برای من

دانلود آهنگ ناب از علی پهلوان

مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب
مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب

مثله نقشی سپید روی طرحی کبود مثله ترسیم رویایی با تار و پود
مثله آوازی نو مثله شعری کهن مثله تو برای من

مثله آغوش پایان دلواپسی مثله لبخند وقتی که از راه میرسی
مثله دلدادگی مثله جان مثله تن مثله تو برای من

مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب , مثله توست هر آنچه ناب

مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب
مثله توست هر آنچه ناب مثله گیسویی پر پیچ و تاب

دانلود آهنگ ناب از علی پهلوان

موزیک‌های برتر