دانلود آهنگ نام من عشق است از فرواگ

--:--
--:--
1 دانلود آهنگ نام من عشق است از فرواگ --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ نام من عشق است از فرواگ متن آهنگ نام من عشق است از فرواگ پخش آنلاین آهنگ نام من عشق است از فرواگ دانلود موزیک جدید

متن آهنگ از

دانلود آهنگ نام من عشق است از فرواگ

نام من عشق است ، آیا مى شناسیدم ؟
زخمى ام – زخمى – سراپا ، مى شناسیدم ؟
با شما طى کرده ام راه درازى را
خسته هستم ، خسته ، آیا مى شناسیدم ؟

این زمانم گرچه ابر تیره پوشیده است
من همان خورشیدم امّا ، مى شناسیدم
مى شناسد چشم هایم چشم هاتان را
هم چنانى که شماها مى شناسیدم

دانلود آهنگ نام من عشق است از فرواگ

این چنین بیگانه از من رو مگردانید
در مبندیدم به حاشا ، مى شناسیدم !
اصل من بودم ، بهانه بود و فرعى بود
عشق ” قیس ” و حُسن ” لیلا ” ، مى شناسیدم

در کف فرهاد تیشه من نهادم ، من !
من بُریدم بیستون را ، مى شناسیدم

مسخ کرده چهره ام را گرچه این ایّام
با همین دیدار حتّا ، مى شناسیدم
من همانم ، مهربان سال هاى دور …
رفته ام از یادتان ، یا مى شناسیدم ؟
رفته ام از یادتان ، یا مى شناسیدم ؟
رفته ام از یادتان ، یا مى شناسیدم ؟ …

دانلود آهنگ نام من عشق است از فرواگ

موزیک‌های برتر