دانلود آهنگ وقت رفتن از شاهین میری

وقت رفتن

شاهین میری
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ وقت رفتن از شاهین میری وقت رفتن شاهین میری --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ وقت رفتن از شاهین میری دانلود موزیک وقت رفتن از شاهین میری متن آهنگ وقت رفتن از شاهین میری دانلود آهنگ شاهین میری وقت رفتن

متن آهنگ وقت رفتن از شاهین میری

دانلود آهنگ وقت رفتن از شاهین میری

با خودم گفتم برگردم تا برگردی
هر کاری تونستم کردم تا برگردی
روزایه تلخمو تنهایی شب کردم
من تا جایی که میتونستم صبر کردم
تازه قلبِ من کنارت آروم گرفته بود
وقتِ رفتنت تو خونه بارون گرفته بود
تازه داشت دلم دوباره پا میگرفت که تو
رفتی و هنوز نمیدونم واقعا چطور

دانلود آهنگ وقت رفتن از شاهین میری

این همه سال رد شد اما من هنوز
همون جوری دلم میخوامت
عمقِ عشقه من به تو خیلی زیاده
من چه میدونستم با یه حرف ساده
از چشای تو میفتم
تازه قلبِ من کنارت آروم گرفته بود
وقتِ رفتنت تو خونه بارون گرفته بود
تازه داشت دلم دوباره پا میگرفت که تو
رفتی و هنوز نمیدونم واقعا چطور
تازه قلبِ من کنارت آروم گرفته بود
وقتِ رفتنت تو خونه بارون گرفته بود
تازه داشت دلم دوباره پا میگرفت که تو
رفتی و هنوز نمیدونم واقعا چطور

دانلود آهنگ وقت رفتن از شاهین میری

موزیک‌های برتر